Savjet pedagoga

Brojna su istraživanja pokazala da se djeca kojoj se čita i priča od najranije dobi brže razvijaju, zainteresiranija su za okolinu, brže uče, bolje se snalaze u komunikaciji s drugima, razvijaju predčitačke vještine, spremnija su za samostalno čitanje… Stoga čitanje djetetu treba postati dio svakodnevnog ugodnog druženja roditelja i djece.

Čitanje djetetu od najranije dobi:

 • pomaže u stvaranju posebne emocionalne veze između djeteta i odraslog
 • izaziva zadovoljstvo i ugodu djeteta
 • uvodi dijete u svijet umjetnosti i književnosti
 • unapređuje djetetove sposobnosti slušanja
 • pomaže u razvoju opažanja, promatranja, pažnje, pamćenja, mišljenja i logičkog zaključivanja
 • uvodi dijete u raznoliki svijet zbivanja i iskustava, razvija djetetove interese, omogućava stjecanje znanja
 • bogati njegov rječnik i govorne sposobnosti
 • pomaže djetetu da razvije predčitačke vještine neophodne za samostalno čitanje
 • bogati maštu i kreativno mišljenje
 • razvija djetetove osjećaje i sposobnost uživljavanja u osjećaje drugoga
 • pomaže usvajanju moralnih vrijednosti i humanih poruka
 • pridonosi motivaciji za samostalno čitanje i uživanju u čitanju i knjizi
 • pomaže djetetu da zavoli knjigu.

Kada čitati:

 • s čitanjem valja započeti od rođenja djeteta (slušanje glasa odraslog razvija slušnu osjetljivost za glasove i govor, iznimno važnu predčitačku vještinu)
 • čitajte djetetu uvijek kad imate priliku, no stvarajte i posebne rituale čitanja (prije spavanja, uz popodnevni odmor…)
 • ponesite djetetovu slikovnicu i čitajte u situacijama kada se negdje čeka (kod liječnika, u uredima, na putovanju i sl.)
 • čitajte kad ste i Vi i dijete opušteni da biste mogli uživati
 • procijenite kada valja prestati jer je dijete umorno i gubi koncentraciju.

Kako čitati:

 • pronađite udobno i mirno mjesto za čitanje, isključite sve što bi Vas moglo ometati
 • držite knjigu ispred djeteta da ju ono može dobro vidjeti i dodirivati
 • uključite dijete u čitanje tako da razgovarate o slikama, ponavljate riječi koje mu se sviđaju i postavljate pitanja; dajte mu da lista stranice…
 • pokazujte rukom riječi koje čitate; dijete tako uči vezu pisanog i govornog jezika i pravila hrvatskog jezika
 • preskočite riječi koje dijete ne može razumjeti
 • čitajte priču u cjelini radi doživljaja, a zatim razgovarajte o njoj
 • potaknite dijete da ono priča priču, slušajte ga
 • čitajte izražajno, ne dopustite da Vam glas postane monoton., čitajte s izmjenama ritma i glasnoće, činite stanke i dajte djetetu dovoljno vremena da “proradi” ono što je čulo
 • birajte knjigu koju ćete čitati zajedno s djetetom; ponovno čitajte istu knjigu ako to dijete traži
 • čitajte s djetetom razne materijale kojima ste u kući okruženi (recepte, upute, poštu…) da ono vidi smisao i primjenu pisanja i čitanja.

Tekst slikovnice treba biti prilagođen djetetovoj sposobnosti razumijevanja poruke koju prenosi; zanimljiv, smislen, pisan jasnim i djetetu razumljivim, pravilnim jezikom.

Slikovnica se mijenja s djetetovim odrastanjem:

 • slikovnice za najmanju djecu (u prvoj i drugoj godini života) više sliče igrački no knjizi – rasklapaju se u lepeze, sastavljaju u maštovite oblike, izrezane su i oblikovane prema nekom liku na slici, debele, izrađene od kartona ili mekane i savitljive, izrađene od tkanine, spužve ili plastike; nadopunjene zvučnim efektima…
 • u ranoj dobi djeca vole slikovnice s ritmičkim stihovima, brojalicama i pjesmicama koje uvijek ponovno i sa zadovoljstvom slušaju
 • prve su djetetove slikovnice obično tzv. pojmovne (spoznajne) slikovnice (slike predmeta, ljudi, okruženja iz prirode…) koje su za malo dijete i prvi udžbenici uz koje uči tumačiti sliku, prepoznavati, govoriti, opisivati, uspoređivati…
 • slike u slikovnicama za najmlađu djecu ne smiju biti opterećene suvišnim detaljima koji bi mogli odvlačiti djetetovu pažnju; dok su djeci mlađe dobi primjerene slikovnice s više slika, a manje teksta, starijima je uz ilustracije potrebna i složenija radnja
 • kako dijete odrasta i osamostaljuje se u razgledavanju, listanju i čitanju slikovnica, ilustracije sve više gube informativnu funkciju i u sve većoj mjeri ispunjavaju estetsku – slika više ne pomaže shvaćanju teksta, već obogaćuje doživljaj
 • četverogodišnjacima i petogodišnjacima zanimljive su radnje s jednostavnim zapletom, priče o ljudima i događajima bliskim njihovom iskustvu, dok djecu u šestoj godini života zanimaju složenije priče o ljudima i prirodi bliskih i dalekih krajeva, a zatim basne i bajke
 • starijoj predškolskoj djeci primjerene su slikovnice s maštovitim nedorečenim ilustracijama, jer dijete slušajući i čitajući samo stvara predodžbe o likovima i radnji
 • interes djeteta za teme i vrste slikovnica ovisi o njegovu stupnju razvoja, ali i o bogatstvu poticaja i iskustvu koje ima sa slikovnicama i čitanjem

Ne zaboravite!

 • budite poticaj Vašem djetetu u svim aktivnostima vezanim uz čitanje
 • čitajte i sami jer dijete rane dobi mnogo toga uči po modelu
 • u čitanju djetetu trebaju sudjelovati oba roditelja
 • budite uvijek okruženi knjigama i materijalima za čitanje
 • otkrijte što najviše veseli Vaše dijete pri čitanju, upoznajte njegove čitateljske interese
 • učlanite dijete u dječju knjižnicu što ranije, zatražite savjet knjižničara o tome što čitati djetetu određene dobi
 • darujte djetetu slikovnice što češće.