Savjet logopeda

Dragi roditelji,
budite dobar govorni model svome djetetu zato što vas dijete IMITIRA, time stvarate dobre preduvjete za izgovor svih glasova, koji će se razviti do oko pete godine života. Govorite razgovjetno jer dijete upija sve pojedinosti, intonaciju, naglasak i čistoću izgovora. Imitacija starijih u djetetovoj okolini najvažnija je za govorno-jezični razvoj  ukoliko su preduvjeti za razvoj govora usvojeni (odgovarajuća inteligencija, dobar sluh, dobar razvoj govornog aparata u motoričkom smislu).

Kada se obratiti logopedu?

Savjet i pomoć logopeda potražite ako:

 • kasni izgovor prve riječi sa značenjem
 • dijete ne ostvaruje kontakt očima sa sugovornikom
 • dijete ne razumije jednostavne naloge, a ima više od 18. mjeseci života
 • dijete ne reagira na zvukove iz okoline
 • dijete se ne odaziva na vlastito ime
 • komunikaciju ne uspostavlja niti gestom (usmjeravanje prsta ka željenom predmetu)
 • ako postoje produžavanja, ponavljanja ili zastoji u govoru koja traju duže od 4 mjeseca
 • je govor agramatičan (rečenice se ne slažu u rodu, broju i padežu) nakon 4. godine
 • dijete od 3 godine ima nerazumljiv govor za širu socijalnu sredinu
 • dijete do 5. godine nije savladalo sve glasove hrvatskog jezika

Kako poticati razvoj govora…

 • Kada dijete govori posvetite mu PUNU PAŽNJU (npr. čučnite se u djetetovu razinu i gledajte ga u oči)
 • Kada vi govorite djetetu budite sigurni da imate DJETETOVU PAŽNJU (npr. da vas gleda dok govorite)
 • Bogatite djetetov rječnik  (npr. objasnite mu nove riječi koje čuje tokom dana)
 • Radite na klasifikaciji stvari u stanu ili kući (npr. „Što sve spada u ormar za cipele?“ jabuka ili cipele..)
 • Igrajte se s djetetom tako da prati i izvršava do 3 naredbe (npr. Donesi salvete na stol.  Idi u kupaonicu i donesi mi četkicu za zube.)
 • Igru organizirajte tako da  vam dijete  daje naredbe.(npr. Dijete izmišlja šta bi vi mogli raditi.. npr slagati kocke i sl.)
 • Iskoristite dnevne aktivnosti u stanu. (npr. u kuhinji imenujte stvari kako se koriste, kakvog su oblika, kakve su boje, te tako raditi i za druge prostorije u stanu.)
 • Razgovarajte za vrijeme aktivnosti tokom dana  (npr. za vrijeme ručka)