Priprema djeteta za polazak u školu

Prilikom upisa u prvi razred provodi se procjena zrelosti ili spremnosti djeteta za školu. To znači da dijete treba dostići određeni stupanj tjelesnog, intelektualnog, emocionalnog i socijalnog razvoja, te razviti određene kulturne, higijenske i radne navike da bi moglo izvršavati zadatke koje mu škola postavlja. Ono se za polazak u školu treba pripremiti psihički i fizički, a najveći dio te pripreme odvija se u obitelji.

Koje to sposobnosti i vještine treba dijete imati pri upisu u prvi razred ?

Motorička spretnost
Krupna motorika – dijete može hodati po ravnoj crti, stajati na jednoj nozi zatvorenih očiju, skakati na jednoj nozi  i sl.
Fina motorika ruku i prstiju (grafomotorika) – sposobnost djeteta da pravilno drži olovku, da precrtava geometrijske oblike kao kvadrat , krug, pravokutnik, trokut, povlači ravne, kružne, valovite linije, izrezuje škarama jednostavne oblike itd.

Prostorni odnosi
Dijete treba razumjeti prostorne odnose: desno, lijevo, gore, dolje, ispred, iza,u, ispod, iznad i sl.

Vremenski odnosi
Dijete treba razumjeti : prije, poslije, jutro, podne, večer, te po mogućnosti znati nabrajati dane u tjednu.

Snalaženje s brojevima
Poželjno je da dijete broji najmanje do 10, da uspoređuje brojeve do 10 (što je veće- manje), da zna zbrajati i oduzimati unutar skupa od 5 elemenata pomoću prstiju, da prepoznaje brojeve do 10 i sl.

Boje
Dijete treba prepoznavati i imenovati osnovne boje : crvenu, žutu, plavu, zelenu, bijelu, crnu  boju.

Govor i rječnik
Dijete treba pravilno izgovarati sve glasove (dozvoljeno je umekšano izgovaranje nekih glasova – č, ž, š, s, c zbog ispadanja mliječnih zubi). Ukoliko dijete i nakon pete godine nepravilno izgovara pojedine glasove ili ima nekih drugih odstupanja u govoru, potrebno je obratiti se logopedu. Razvijenost govora jako je važna za usvajanje početnog čitanja i pisanja.

Dijete treba biti u stanju prepričati kraći događaj ili ispričati priču prema slikama. Pri tome se obraća pažnja na gramatičku strukturu rečenice – koristi li dijete ispravno jedninu, množinu, rod , padež, veznike itd.

Zatim, može li dijete pravilno ponoviti rečenicu od 5-6 riječi i odgovoriti na pitanja vezano uz nju.

Da li je razvijena glasovna osjetljivost : sposobnost rastavljanja riječi na glasove i sastavljanje riječi npr. M-O-R-E, K-U-Ć-A, M-A-M-A…To se zove glasovna sinteza i analiza, koja je neobično važna za usvajanje tehnike čitanja i pisanja.

Koncentracija i pažnja
Očekuje se da dijete može usmjeriti pažnju na zadatak 15 minuta, a na igru i do 60 minuta uz kratke otklone pažnje.

Emocionalna zrelost
Znači da dijete ima određenu stabilnost i sposobnost samokontrole, da može prihvatiti pohvale ali i neuspjeh, te da se može odvojiti od roditelja tijekom procjene psihofizičke zrelosti.

Socijalna zrelost
Dijete treba znati svoje osobne podatke: ime prezime, adresu, broj telefona, imena ukućana, imena prijatelja, put od kuće do škole, kako prijeći cestu i sl. Socijalna zrelost uključuje vještinu prihvaćanje autoriteta, te vještinu komunikacije s vršnjacima.

Samostalnost
Dijete treba znati samo se obući, obuti, zavezati cipele, samostalno ići na WC, brinuti se o svojim stvarima, školskom priboru itd.  Dijete koje nije u stanju voditi brigu o sebi, teško će prihvaćati školske obveze i zadatke