Adaptacija dječjeg vrtića

Građevina izgrađena 1964.
Autor: Stjepan Planić, arhitekt

Investitor
Grad Komiža

Lokacija
Komiža

Godina projektiranja
2018.

Projektant
Ante Mardešić dipl.ing.arh.