O djeci, hrani, organizaciji, sigurnosti, čistoći, uplatnicama…brine 7 zaposlenika

•RAVNATELJICA –brine o organizaciji rada, materijalnim uvjetima, zakonima i pravilnicima, surađuje s roditeljima, vodi propisanu dokumentaciju… …brine općenito o svemu(Ana Žitko)

•ZDRAVSTVENA VODITELJICA radi na očuvanju i unaprjeđenju zdravlja djece i odraslih, brine o pravilnoj prehrani i higijeni (djece, prostora, pribora…). Provodi zdravstvenu edukaciju i savjetodavni rad svih zaposlenih, djece i roditelja.(Nadje Erjavec Zanki)

•ODGAJATELJICE planiraju, provode i valoriziraju odgojno – obrazovni rad s djecom. Svakodnevno kroz raznovrsne aktivnosti potiču cjelovit razvoj djeteta, uvažavajući njegove potrebe i prava. Važni aspekti njihovog rada su ostvarivanje kvalitetne komunikacije s roditeljima i kontinuirano stručno usavršavanje.(Nina Zanki,Tina Vučemilo,Ana Žitko)

•U RAČUNOVODSTVU vode brigu o cjelokupnom financijskom i materijalnom poslovanju vrtića, te o uplatama roditelja.(Ivana Brajković)

•SERVIRKA …Brine da djeca svakodnevno dobro i kvalitetno jedu.(Neri-Antica Zanki)

•SPREMAČICA brine o tome da je naše okruženje sigurno, čisto i uredno.(Franka Mardešić)