O nama

Dječji vrtić Komiža je javna ustanova čiji je Osnivač Grad Komiža te obavlja djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu od navršenih godinu dana života do polaska u školu. Predstavlja ga i zastupa ravnateljica.
Iz dokumenata koje Vrtić posjeduje vidljivo je da se do 1964.g. vrtić nalazio u prostorima Osnovne škole Komiža te se 1964.godine preselio u novosagrađenu zgradu ali i dalje radi pod upravom Osnovne škole. Novom mrežom predškolskih ustanova Splitsko-dalmatinske županije 1996. donijeta je Odluka o prijenosu osnivačkih prava na jedinicu lokalne samouprave te Vrtić 1.siječnja 1997. godine počinje sa radom kao samostalna ustanova pod nazivom Dječji vrtić Komiža, u kojem se provodi redoviti poludnevni program. Vodeći se ciljem zadovoljavanja potreba roditelja za smještajem predškolske djece u redoviti cjelodnevni program a s obzirom da prostor nije pratio i zadovoljavao propisane Državne pedagoške standarde, Osnivač Grad Komiža je zahvaljujući sredstvima iz EU fondova osigurao rekonstrukciju i opremanje postojeće zgrade te 1.siječnja 2022. godine Vrtić započinje s cjelodnevnim odgojno-obrazovnim programom rada.

NAŠA VIZIJA I MISIJA

Neprestanim stručnim usavršavanjem, raspravama, razmjenom iskustava s drugim ustanovama, savjetovanjem sa stručnjacima različitih profila te praćenjem novih paradigmi predškolskog odgoja i obrazovanja nastojimo ostvariti i dokazivati našu misiju. Tako, svi zaposleni svakodnevno provode aktivnosti koje djetetu boravak u vrtiću čine što ugodnijim, zanimljivijim i radosnijim. Vrtić doživljavamo kao mjesto rasta i razvoja svakog pojedinca u poticajnom okruženju. Zajedničko stajalište o poželjnoj budućnosti naše ustanove stvoreno je od osobnih vizija svih zaposlenih te zajedničkih shvaćanja i kreiranja aktivnosti koje vode k željenom smjeru. Vizija naše ustanove je neprestani razvoj kvalitete u provođenju odgojno-obrazovne djelatnosti te kreiranje aktivnosti koje će je činiti jedinstvenom i drugačijom od ostalih. Cilj nam je osigurati kontinuitet u cjelovitom odgojno-obrazovnom procesu, koji je otvoren za kontinuirano učenje  i unapređivanje prakse vrtića, u skladu s individualnim potrebama i pravima djece, odgovarajućim poticajima, primjerenim metodama, oblicima rada  i postupcima u sigurnom okruženju vrtića, te poticati razvoj djeteta za očuvanje prirodne i kulturne baštine otoka.