Temeljem čl.12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13,85/15, 69/22) Dječji vrtić Komiža kao tijelo javne vlasti, obvezan je javnost informirati o dnevnom redu sjednica Upravnog vijeća, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad.

Upravno vijeće ima pet članova, od kojih tri člana imenuje Osnivač iz reda javnih djelatnika. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

1. Jose Dario Martinis – predsjednik Upravnog vijeća
2. Andrea Fiamengo – zamjenica predsjednika Upravnog vijeća (predstavnik roditelja)
3. Gaja Vitaljić – član
4. Luca Bogdanović – član
5. Nina Zanki – član (predstavnik odgojitelja i stručnih suradnika)