Samostalnost djece u jaslicama

Ponekad odrasli umjesto djeteta obavljaju ono što bi dijete moglo učiniti samo jer im se taj postupak čini kao jednostavnije i brže rješenje, ali trebamo se zapitati je li to ujedno i najdjelotvornije postupanje?

Razvoj samostalnosti i odgovornosti posebno su važni ciljevi odgoja te ih stoga treba poticati još od rođenja. Djeca najbolje uče čineći nešto, stoga je važno pustiti ih da pokušaju, da se suoče sa uspjehom i neuspjehom što im stvara podlogu za kasnije suočavanje s različitim životnim situacijama, a pridonosi razvoju osjećaja samopouzdanja te utječe na stvaranje pozitivne slike o sebi.

Svaka godina života donosi i nove zadatke koje je dijete sposobno učiniti samo.

Djeci uvijek treba omogućiti dovoljno vremena da usvoje i izvrše određenu radnju. Iako se odraslima te radnje čine jednostavnim, za djecu su teške i iziskuju trud. Važno je poštivati djetetov tempo razvoja i učenja te ohrabrivati svaki njegov pokušaj samostalnosti.

Dijete će se tako osjećati sretno, uspješno i zadovoljno. To mu ulijeva osjećaj sigurnosti i daje mu poticaj za nove zadatke i izazove.

Djeca jasličke dobi mogu se sama obuti i izuti, spremiti svoje papuče i igračke, prepoznati svoje stvari (jaknu, cipele, igračku, bočicu…), oprati i obrisati ruke, koristiti pribor za jelo, piti iz čaše… Nakon jela djecu treba poticati na pospremanje tanjura i pribora, kao i na pospremanje igračaka nakon igre.

U jasličkoj dobi djeca su sposobna izraziti svoje potrebe i želje te ulaziti u interakcije s drugom djecom te je važno stvoriti sigurno i poticajno okruženje u kojem djeca mogu razvijati samostalnost u pokretu i igri.

Posebno je važan samostalan odabir aktivnosti jer omogućava djetetu da samostalno isprobava, pokušava i djeluje u svojoj okolini, ali i osjeća posljedice svojih odluka.

Preduvjeti poticanja samostalnosti

  • Djetetu je potrebno omogućiti dovoljno vremena da pokuša samo
  • Organizirati siguran prostor u kojem dijete može nešto učiniti samostalno
  • Svakodnevno pružati djetetu prilike za uvježbavanje vještina
  • Veseliti se djetetovim uspjesima i zajedno s njim prepoznati svaki napredak
  • Imati povjerenje u dijete i ne raditi stvari umjesto njega
  • Imati na umu da dijete uči aktivno isprobavajući – govor uči govoreći, hodati uči hodajući