HAI radionica

Ugostili smo gđu. Tanju Tandara, struc.spec.oec. iz udruge “poVucizakulturu” koja provodi projekt HAI- Hrvatske autentične igračke, inspirirane kulturnom baštinom

Projekt HAI nastao je kao inovativan način interpretacije kulturne baštine i kroz interakciju sa didaktikom HAI djeca kroz igru usvajaju vještine te stječu iskustvo i spontano usvajaju znanja o kulturnoj baštini.

Upoznali smo četri nove igračke i to “Pagus”, “Zvutka”, “Znatiželjna nit” i “Čučulin”.

Osim što je bilo zabavno i poučno, kod neke djece osvijestili smo nove sposobnosti koje ćemo njegovati i dalje.