Natječaj

N A T JE Č A J za obavljanje poslova i radnih zadataka – ODGOJITELJ( m/ž ) – 1 izvršitelj/ica – nepuno radno vrijeme 0,50, – određeno do 60 dana ( tijekom srpnja i kolovoza )  __________________________________________________________  Obavijest o zapošljavanju