Priprema za vrtić
Odvajanje je nužan korak u procesu osamostaljivanja i razvoju ali teško je  odvojiti se od osoba koje volimo.
Djeca na odvajanje najčešće  reagiraju plačem.
Reakcije kao što su tuga, gubitak apetita,  agresivnost razdražljivost, plačljivost te odbijanje kontakta s drugom djecom ili odgojiteljima normalne su!
Ponekad može doći i do regresivnih oblika ponašanja kao što su tepanje, sisanje palca, dnevno ili noćno mokrenje kod djeteta koje se odviklo pelena i sl.

Bitno je zapamtiti – sva ponašanja izazvana odvajanjem su prolazna
Što možemo učiniti prije polaska u jaslice ili vrtić?
– Prije polaska u vrtić prošetajte oko vrtića i obiđite prostor vrtića
– Zajedno pripremite stvari koje će dijete ponijeti u vrtić
– Ujutro kada se spremate za vrtić uzmite si dovoljno vremena kako se ne bi spremali u žurbi
– Neka dijete ponese omiljenu igračku, dudu, bočicu, gazu
– Rastanci neka budu kratki i djetetu uvijek iskreno recite kad ćete doći po njega
– Nikada nemojte djetetu prijetiti odlaskom u vrtić
– Svakodnevna otvorena komunikacija odgojitelja i roditelja preduvjet je uspješne prilagodbe
– Redovito dovodite dijete u vrtić

1. Zdravstvenoj voditeljici potrebno je predati potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu. Bez potvrde dijete ne može doći i boraviti u grupi.
2. Kod kuće zajedno s djetetom pripremite ruksak, u koji stavite:
papuče ili cipele koje će nositi samo u vrtiću (izbjegavajte klompe, natikače i preveliku obuću zbog mogućih povreda)
rezervnu odjeću
pelene (prema potrebi djeteta)
omiljenu igračku, dekicu i sl.
dudu i bočicu s poklopcem (prema potrebi djeteta)
-priprema djece za školu

Školski obveznici su djeca koja će do 31.03.2009. imati šest godina. Postupak upisa u osnovnu školu propisuje Gradski ured za obrazovanje i šport o čemu ćete biti
pravodobno obaviješteni putem plakata istaknutih u vrtiću.
Ukoliko Vaše dijete neće do 31.ožujka imati šest godina, a Vi ste mišljenja da je spremno za polazak u školu  preporučam da se o tome posavjetujete s odgajateljicama koje Vaše dijete pohađa
Ako je Vaše dijete školski obveznik, a postoje indikacije o potrebi odgode upisa u školu potrebno je pribaviti mišljenje nadležnog školskog liječnika o odgodi. Rješenje o oslobađanju od obveze pohađanja škole izdaje Gradski ured za obrazovanje i šport.
Ukoliko je Vašem djetetu odgođen polazak u školu, a ostaje koristiti program vrtića potrebno je fotokopiju rješenja o odgodi dostaviti vrtiću.

ŠTO JE SPREMNOST ZA POLAZAK U ŠKOLU?
Spremnost djeteta za polazak u školu uključuje različite vještine potrebne za uspješno svladavanje školskog gradiva, a važne su INTELEKTUALNA, SOCIJALNA i EMOCIONALNA spremnost djeteta.

INTELEKTUALNA spremnost za polazak u školu podrazumijeva adekvatnu govornu razvijenost, razvijenost opažanja, mišljenja i pamćenja te stabilnost pažnje. (Ukoliko Vaš šestogodišjak nepravilno izgovara neke glasove, a još niste konzultirali logopeda, svakako to učinite što prije).

EMOCIONALNA I SOCIJALNA spremnost z školu uključuje:
-samostalnost
-samopouzdanje
-znatiželju
-motiviranost za polazak u školu
-ustrajnost da završi započeto
-samokontrolu
-empatiju i suosjećanje
-mogućnost suradnje s drugima
-toleranciju na frustracije (ustrajati na učenju i kada nije zanimljivo)

Od malog prvoškolca očekuje se da je usvojio i osnovne kulturne, higijenske i radne navike: da zna pozdraviti, ispravno osloviti odrasle, ophoditi se s vršnjacima, samostalno se obući, svući, zavezati vezice na cipelama, da je samostalan u obavljanju nužde, da pere zube, da pere ruke, da sprema svoj krevet, igračke, da složi uredno odjeću i obuću kada se svuče, da ima stalno kućno zaduženje. Dakako, još a ponekad treba podsjetiti, upozorit, ispravit, a nadasve kontrolirati