Pozivaju se roditelji-staratelji djece koja do 31. kolovoza 2018.g navršavaju jednu i više godina starosti, da podnesu zamolbe zaupis djece u Dječji vrtić.

Obavijest:

upis djece

upitnik

zamolba

Odluka o formiranju odgojnih skupina ped god 2018/2019 je objavljena na oglasnoj ploči vrtića