Pozivaju se roditelji-staratelji djece koja do 31. kolovoza 2017.g navršavaju jednu i više godina starosti, da podnesu zamolbe za upis djece u Dječji vrtić.

Obavijest:

upis djece

upitnik

zamolba

Odluka o formiranju odgojnih skupina ped god 2017/2018 je objavljena na oglasnoj ploči vrtića